Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zsbolechowo.pl

Treść strony

Aktualne oferty pracy

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

 1. Obornicka 1, 62-005 Owińska

Ogłasza nabór na stanowisko
 SPRZĄTACZKI

Data ogłoszenia: 01.09.2021r.

Termin składania dokumentów: 10.09.2021r.

 

1) w dni prowadzenia zajęć szkoły zaocznej:

 1. otwieranie i zamykanie szkoły ,
 2. sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i porządkiem na terenie obiektu szkolnego,
 3. sprzątanie sal, w których odbywały się zajęcia,
 4. sprzątanie toalet i klatek schodowych w trakcie lekcji i po zajęciach,
 5. czyszczenie sprzętu komputerowego w salach, gdzie odbywały się zajęcia,
 6. doraźne sprzątanie terenu wokół szkoły i boiska oraz zapewnienie drożności chodników
  i dojść do szkoły w okresie zimowym (odśnieżanie).

Zależność służbowa: Dyrektor Zespołu Szkół/Wicedyrektor Zespołu Szkół

Warunki pracy: praca w wymiarze ¼ etatu

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,
ul. Szkolna 1, 62-095 Murowana Goślina

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:
1. Wykształcenie minimum podstawowe, preferowane zawodowe,

 1. sumienność, dokładność i rzetelność w działaniu,
 2. umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
 3. znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych,
 4. dbałość o należyty stan mienia szkolnego,

6.uprzejmość i życzliwość w stosunku do pracowników, uczniów  i interesantów

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 2. punktualność, dokładność i systematyczność,

9.wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):
1. CV,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

5.Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji,
6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w Sekretariacie Zespołu Szkół w Bolechowie,
ul. Obornicka 1 62-005 Owińska w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2021r. (decyduje data wpływu do Zespołu Szkół).
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2249
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-02 11:27:24