Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zsbolechowo.pl

Treść strony

Aktualne oferty pracy

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

  1. Obornicka 1, 62-005 Owińska

Ogłasza nabór na stanowisko:  KONSERWATORA

 

Data ogłoszenia: 25.10.2021r.

Termin składania dokumentów: 15.12.2021r.

 

Informacja dla kandydatów:

OPIS STANOWISKA:

Zakres podstawowych czynności: dozorowanie terenu należącego do szkoły, sprawdzanie stanu pomieszczeń szkolnych, wykonywanie bieżących konserwacji oraz napraw sprzętów i urządzeń wchodzących w zakres czynności ślusarza, stolarza, elektryka i hydraulika, malowanie pomieszczeń, uzupełnianie niewielkich ubytków w ścianach, dbanie o należyty stan budynku oraz innych składników majątku trwałego i wyposażenia szkoły, wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

  1. Zależność służbowa: Specjalista ds. administracyjno - gospodarczych
  2. Warunki pracy: 1  etat
  3. Miejsce wykonywania pracy:  Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
    w Bolechowie ul. Obornicka 1, 62-05 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

-wykształcenie  minimum podstawowe, preferowane wykształcenie zawodowe,
- sumienność, dokładność i rzetelność w działaniu,
- umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
- znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- znajomość przepisów przeciwpożarowych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

- dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):
1. CV,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne     przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  1. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w Sekretariacie  Zespołu Szkół w Bolechowie,
ul. Obornicka 1 62-005 Owińska w nieprzekraczalnym terminie do  15.12.2021r.
(decyduje data wpływu do Zespołu Szkół).

Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail szkoły: zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2732
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-09 03:35:41